הזמנה להרצאה של יואל שר, שגריר בדימוס, בנושא אנדרה שוראקי באוהליו של חם ב16.7.2019

חברים יקריםInvitation Yad Ben-Tzvi Yoel Sher 16-7-19.jpg

מצורף בזה הזמנה להרצאה בסדר

« קוראים את  אנדרה שוראקי »
במכון יד בן צבי בירושלים.
יואל שר – שגריר בדימוס:
« אנדרה שוראקי באוהליו של חם »

ביום שלישי ה16/7/2019 בשעה 18,00בעברית

בברכה

 « ידידי אנדרה שוראקי »

Publié dans Les Amis d'André Chouraqui

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

L’écriture des écritures

Écrit par Francine Kaufmann et Emmanuel Chouraqui,
réalisé par Emmanuel Chouraqui

Hommage à André Chouraqui

Entrez votre adresse mail pour suivre ce blog et être notifié par email des nouvelles publications.

%d blogueurs aiment cette page :