תזכורת: הרצאה של פרופסור פראנסין קופמאן, יום שלישי 28.5.2019

תזכורת הזמנה יד בן צבי 2019 (002).jpg

חברים יקרים,

מצורף בזה הזמנה לסדרת הרצאות על ד »ר אנדרה שוראקי במכון יד בן צבי.בירושלים.

 ההרצאה בעברית.

  בברכה,

עמותת ידידי אנדרה שוראקי

Publié dans Les Amis d'André Chouraqui

קוראים את אנדריי שורקי

הזמנה יד בן צבי 2019 (002).jpg

Publié dans Non classé

Les Amis d’André Chouraqui –Assemblée générale statutaire 4/1/2019

Les amis d'AC.jpg

Présents : l’ancienne Ambassadrice Colette Avital, l’ancien Ambassadeur Daniel Gal, Annette Chouraqui, la prof. Francine Kaufmann, le Dr. Denis Charbit, Francis Meyer, David Chouraqui, Patricia Journo, Mikhal Chouraqui, frère Jean Michel, Malka Weiss, Rachel Gelman, Yitzhak Rogov, Hava Harari, Leah Shatz-Sofer, Noa Shifter, Georgia Elbaz.

Excusés : avec ou sans procuration : l’ancien Ambassadeur Yehuda Lancry, le prof. Cyril Aslanov, le prof. Haim Saadon, le père Maurice Gilbert, Sœur Isabelle (Beit Gemal), Sandra Furtos, l’aumônier Foudil Benabadji, la Prof. Fernande Bartfeld, Colette Macchia, Elizabeth Chouraqui, Yaël Chouraqui, Claude Amsallem, Ina Chemla.

Read more ›

Publié dans Non classé

« André Chouraqui, Un prophète parmi nous » 

De Henry BonnierUn prophète parmi nous de Henry Bonnier.jpg
Sortie nationale le 30 janvier 2019

Lorsque André Chouraqui a entrepris la traduction de la Thora, des Évangiles et du Coran, il sortait d’une guerre épouvantable durant laquelle le peuple juif, son peuple, faillit disparaître. Il fut un fils de la Shoah.

Depuis lors, la face du monde s’est à nouveau assombrie, changeant par là même la signification de ses traductions et les rendant à leur urgence, puisque le monothéisme est désormais en guerre contre lui-même. Read more ›

Publié dans Non classé

Assemblée Générale de notre Association « Les Amis d’André Chouraqui »

Chers adhérents, Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale statutaire de notre Association « Les Amis d’André Chouraqui » qui se tiendra le vendredi 4 janvier 2019 à 11h chez Annette Chouraqui, AhouzatTsahala, 18 Rehov Alexander Sacha Argov, quartier de la Mashtela à Tel Aviv. Read more ›

Publié dans Les Amis d'André Chouraqui
L’écriture des écritures

Écrit par Francine Kaufmann et Emmanuel Chouraqui,
réalisé par Emmanuel Chouraqui

Hommage à André Chouraqui

Entrez votre adresse mail pour suivre ce blog et être notifié par email des nouvelles publications.