« אסיפה הכללית של « ידידי אנדרה שוראקי

,חברים יקרים

 אנו שמחים להזמינכם לאסיפה הכללית של « ידידי אנדרה שוראקי » שתתקיים ביום שישי, 4 ינואר, 2019 בשעה 11:00 בביתה של אנטשוראקי, ברחוב אלכסנדר סשה ארגוב 18(אחוזת צהלהה משטלה – תל אביב

Read more ›

Publié dans Les Amis d'André Chouraqui

Meilleurs voeux 2019

Image voeux.jpgChers Amis,

Joyeuses fêtes de fin d’année.

Que l’An 2019, vous apporte bonheur, joie, santé, succès et paix.

Ce sont nos vœux les plus chers.

Les Amis 

Publié dans Non classé

Ecrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon

Ecrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon.jpg

Source : Mémoire du Chambon

Aron, Camus, Canguilhem, Chouraqui, Comte, Gide, Gordin, Grothendieck, Isaac, Levitte, Pagnol, Poliakov, Ponge, Ricoeur, Simondon, Vajda, Vidal-Naquet

Exposition au Lieu de Mémoire, du 5 juillet au 31 août 2018

L’exposition propose un parcours dans le temps (années 1920-1950) entre Saint-Jeures, Le Chambon-sur-Lignon, Le Mazet-Saint-Voy, Saint-Agrève et Tence. On y découvrira les différents motifs qui expliquent la présence, dans un même espace, de personnalités hors du commun. Le visiteur pourra ainsi connaître le visage, les œuvres, l’itinéraire ayant conduit ces penseurs sur le Plateau, les liens que certains ont entretenus durant leur séjour, les témoignages qu’ils ont laissés, les œuvres qu’ils ont pu y créer. Read more ›

Publié dans Non classé

Nos vœux les plus chaleureux pour une année 5779 de joie…

Colombe Picasso Voeux 5779.jpgPour vous tous,
nos vœux les plus chaleureux
pour une Année 5779
de joie, de santé, de réussite et de paix

שנה טובה ומבורכת,
שנת אושר בריאות
הצלחה  ושלום
מאחלים

Les Amis d’André Chouraqui
ידידי אנדרה שוראקי

Publié dans Non classé

Chambon sur Lignon, Talmudiques, Le Monde..

Expo Chambon 5 au 31-8-20181. Écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon
(Le Progrès 5/7/2018)

Jusqu’au 31 août, au Lieu de mémoire, les visiteurs pourront découvrir l’exposition consacrée à 17 écrivains et penseurs ayant séjourné dans le secteur. C’est un étonnant voyage dans le temps (années 1920-1950) entre Saint-Jeures, Le Chambon-sur-Lignon, Le Mazet-Saint-Voy, Saint-Agrève et Tence qui est proposé. Raymond Aron, Albert Camus, Georges Canguilhem, André Chouraqui, Louis Comte, Charles Gide, Jacob Gordin, Alexandre Grothendieck, Jules Isaac, Georges Levitte, Marcel Pagnol, Léon Poliakov, Francis Ponge, Paul Ricœur, Gilbert Simondon, Georges Vajda ou encore Pierre Vidal-Naquet ont séjourné dans ce rayon d’une dizaine de kilomètres. On y découvrira les raisons de la présence, dans un même espace, de personnalités hors du commun. Dossier réalisé par Anne VICTOR… (Le Progrès).

Read more ›

Publié dans Non classé
L’écriture des écritures

Écrit par Francine Kaufmann et Emmanuel Chouraqui,
réalisé par Emmanuel Chouraqui

Hommage à André Chouraqui

Entrez votre adresse mail pour suivre ce blog et être notifié par email des nouvelles publications.

L’écriture
https://youtu.be/rPQiDIg0bO0&rel=0&showinfo=0

Écrit par Francine Kaufmann et Emmanuel Chouraqui, réalisé par Emmanuel Chouraqui