הזמנה להרצאה של יואל שר, שגריר בדימוס, בנושא אנדרה שוראקי באוהליו של חם ב16.7.2019

חברים יקריםInvitation Yad Ben-Tzvi Yoel Sher 16-7-19.jpg

מצורף בזה הזמנה להרצאה בסדר

« קוראים את  אנדרה שוראקי »
במכון יד בן צבי בירושלים.
יואל שר – שגריר בדימוס:
« אנדרה שוראקי באוהליו של חם »

ביום שלישי ה16/7/2019 בשעה 18,00בעברית

בברכה

 « ידידי אנדרה שוראקי »

Publié dans Les Amis d'André Chouraqui

תזכורת: הרצאה של פרופסור פראנסין קופמאן, יום שלישי 28.5.2019

תזכורת הזמנה יד בן צבי 2019 (002).jpg

חברים יקרים,

מצורף בזה הזמנה לסדרת הרצאות על ד »ר אנדרה שוראקי במכון יד בן צבי.בירושלים.

 ההרצאה בעברית.

  בברכה,

עמותת ידידי אנדרה שוראקי

Publié dans Les Amis d'André Chouraqui

קוראים את אנדריי שורקי

הזמנה יד בן צבי 2019 (002).jpg

Publié dans Non classé

Les Amis d’André Chouraqui –Assemblée générale statutaire 4/1/2019

Les amis d'AC.jpg

Présents : l’ancienne Ambassadrice Colette Avital, l’ancien Ambassadeur Daniel Gal, Annette Chouraqui, la prof. Francine Kaufmann, le Dr. Denis Charbit, Francis Meyer, David Chouraqui, Patricia Journo, Mikhal Chouraqui, frère Jean Michel, Malka Weiss, Rachel Gelman, Yitzhak Rogov, Hava Harari, Leah Shatz-Sofer, Noa Shifter, Georgia Elbaz.

Excusés : avec ou sans procuration : l’ancien Ambassadeur Yehuda Lancry, le prof. Cyril Aslanov, le prof. Haim Saadon, le père Maurice Gilbert, Sœur Isabelle (Beit Gemal), Sandra Furtos, l’aumônier Foudil Benabadji, la Prof. Fernande Bartfeld, Colette Macchia, Elizabeth Chouraqui, Yaël Chouraqui, Claude Amsallem, Ina Chemla.

Read more ›

Publié dans Non classé

« André Chouraqui, Un prophète parmi nous » 

De Henry BonnierUn prophète parmi nous de Henry Bonnier.jpg
Sortie nationale le 30 janvier 2019

Lorsque André Chouraqui a entrepris la traduction de la Thora, des Évangiles et du Coran, il sortait d’une guerre épouvantable durant laquelle le peuple juif, son peuple, faillit disparaître. Il fut un fils de la Shoah.

Depuis lors, la face du monde s’est à nouveau assombrie, changeant par là même la signification de ses traductions et les rendant à leur urgence, puisque le monothéisme est désormais en guerre contre lui-même. Read more ›

Publié dans Non classé
L’écriture des écritures

Écrit par Francine Kaufmann et Emmanuel Chouraqui,
réalisé par Emmanuel Chouraqui

Hommage à André Chouraqui

Entrez votre adresse mail pour suivre ce blog et être notifié par email des nouvelles publications.